aurora-cli

Apache Aurora Scheduler Client

Current version:
0.16.0

Homepage: https://aurora.apache.org

Formula history

se choi aurora-cli 0.16.0
Mike McQuaid Use hash rockets again. (#5177)
Mike McQuaid Use Ruby 1.9+ symbol hash keys in all formulae. (#4942)
se choi aurora-cli 0.15.0
se choi aurora-cli 0.14.0
North aurora-cli 0.13.0
se choi aurora-cli 0.12.0
se choi aurora-cli update 0.11.0
se choi aurora-cli 0.10.0 (new formula)