aurora-cli

Apache Aurora Scheduler Client
https://aurora.apache.org

Current version
0.18.0

Formula history

se choi aurora-cli 0.18.0
se choi aurora-cli 0.17.0
se choi aurora-cli 0.16.0
Mike McQuaid Use hash rockets again. (#5177)
Mike McQuaid Use Ruby 1.9+ symbol hash keys in all formulae. (#4942)
se choi aurora-cli 0.15.0
se choi aurora-cli 0.14.0
North aurora-cli 0.13.0
se choi aurora-cli 0.12.0
se choi aurora-cli update 0.11.0
Show all revisions of this formula