blink1

Control blink(1) indicator light

Current versions:
1.98 HEAD

Homepage: https://blink1.thingm.com/

Formula history

Tomasz Pajor blink1 1.98
Viktor Szakats blink1: follow redirect, use https in homepage
Alex Dunn blink1 1.97
Nikolaus Wittenstein Add descriptions to all remaining homebrew packages
Dominyk Tiller blink1 1.96
Baptiste Fontaine blink1 1.95
Brett Koonce blink1 1.93
Brett Koonce blink1 1.91
Simon Sigurdhsson blink1: add HEAD
Zak \\\"Ubercow\\\" Kristjanson blink1 1.81 (new formula)
Show all revisions of this formula