zenburn-emacs

Low contrast theme for Emacs
https://github.com/bbatsov/zenburn-emacs

Current versions
2.5
HEAD

Recent formula history

Alex Dunn zenburn-emacs 2.5
Alex Dunn zenburn-emacs 2.4
Alex Dunn zenburn-emacs 2.3
Baptiste Fontaine zenburn-emacs: bottle is unneeded
Alex Dunn zenburn-emacs: cleanup, audit

Formula code at GitHub